Ostade Adrian

艺术家工作室 – Adrian van Ostade

阿德里安-凡-奥斯塔德(Adrian van Ostade) – 着名的荷兰农民流派大师,伟大的蚀 […]

乡村音乐会 – Adrian van Ostade

Adrian van Ostade是荷兰艺术家家族中最着名的代表之一,农民家庭类型的大师,绘图员和蚀刻师,Fr […]

车间的艺术家 – Adrian van Ostade

Adrian van Ostade是荷兰的巴洛克式艺术家。他和Frans Hals一起学习,后来Rembran […]