Peredvizhnichestvo的创始人之一,Illarion Mikhailovich Pryanish […]